Moxibustion Th.

MOXIBUSTION THERAPY — terapija divljim pelinom

Moxibustion je tradicionalna kineska medicinska terapija. Također ima važnu ulogu u tradicionalnoj medicini Tibeta, Japana, Koreje, Vijetnama i Mongolije.
Moxa je napravljena od sušenog divljeg pelina (Artemisia argyi) koji se samelje i oblikuje. Moxa djeluje tako da pacijentu potiče cirkulaciju kroz točke te izaziva jači protok krvi i „Qi“. Djeluje kao aktivni regulator tjelesnih funkcija, poboljšava i ispravlja poremećaje u funkcioniranju organa u tijelu. Neki vjeruju da se može liječiti stanje koje je povezano s “hladnim” ili “yang nedostatke” u kineskoj medicini. Praktikanti tvrde da je moxibustion posebno učinkovit u liječenju kroničnih bolesti. Čak se koristi i kod djece – kod dječjih proljeva i trudnica – kod krivog položaja bebe u maternici.

Postoji više načina na koji se koristi

Snop Moxe koji se pali na koži izravno (kod kroničnih bolesti kao što je karcinom, astma, tuberkoloza) ili neizravno tako da ga se pali na koži ali ga se izolira nekim materijalom (koristi kod trbušnih bolova, hladnog stanja..)
Moxa u obliku cigarete „Moxa roll“, zapaljena kruži 5-7 min oko akupunkturne točke (koristi kod mnogo sindroma i bolesti). Za vrijeme tretmana pacijent osjeća samo toplinu.
Koristi se i u kombinaciji sa akupunkturom. Moxa se omota oko igle te zapali i tako djeluje na akupunkturnu točku (koristi kod različitih bolesti).

U Lux Amini Centru koristimo neizravni moxibustion način, uz primjenu đumbira, morske soli, češnjaka, narančine kore, orahove kore, …  ovisno o tegobama klijenta.

Zagrijanim štapićem (Moxa) se kruži oko akupunkturne točke, a ovisno o dijagnozi se izabere akupunkturna točka.